top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?

 

Privacyverklaring van Schots Restaurant & Whiskybar Stadsboerderij De Koebrug (“De Koebrug”)

De Koebrug verwerkt dagelijks informatie over personen. Indien u gebruik maakt van diensten die De Koebrug biedt of als u De Koebrug, (het restaurant) bezoekt, verwerken wij (mogelijk) ook persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast treft u ook overige relevante informatie in het kader van persoonsgegevens.

 

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

    1.    Toepasselijkheid Privacyverklaring

De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van De Koebrug verband houdende met de diensten die zij aanbiedt c.q. faciliteert in de ruimste zin van het woord.

De Privacyverklaring is niet van toepassing op de activiteiten die verband houden met sollicitanten en personeel.

De Privacyverklaring is tevens niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door partijen waarvan De Koebrug uw persoonsgegevens heeft ontvangen (zoals boekingsorganisaties, reisbureaus, werkgevers, sociale mediabedrijven), noch op de verwerking door enige andere derde partij. Wij verwijzen voor wat betreft dergelijke verwerkingen naar de privacyverklaring van deze organisaties.

 

 

    2.    Aanvaarding verwerking van persoonsgegevens

Door registratie voor of door gebruik te maken van onze producten of diensten bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de Privacyverklaring en dat u akkoord bent met de wijze van verwerking van persoonsgegevens door De Koebrug zoals in de Privacyverklaring is beschreven.

In die situaties waar De Koebrug vanuit toepasselijke privacywet- en regelgeving verplicht is om voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven.

 

    3.    Aard, doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

De Koebrug verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens met welke doeleinden worden verwerkt.

 

a. Restaurantreserveringen

Indien u in ons restaurant reserveert, verzamelen wij persoonsgegevens van u (zoals naam, mailadres, telefoonnummer en voorkeuren) om de reservering te kunnen bevestigen en uw wensen voor uw reservering door te voeren. Daarnaast vragen wij u of wij met allergieën rekening dienen te houden.

 

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze restaurantdiensten. Met het doorgeven hiervan geeft u automatisch toestemming om deze gegevens te verwerken

 

b. Reserveeraccount

Voor het aanmaken van een Reserveer-account (via Bookdinners) vragen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailgegevens.

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de Restaurant diensten. Met het doorgeven geeft u automatisch toestemming om deze gegevens te verwerken.

 

c. Contactverzoeken, beoordelingen, klachten en commentaar

Indien u ons een bericht stuurt via e-mail of via een contactformulier, ontvangen c.q. bewaren wij contactgegevens.

Indien u een online review plaatst op een website of sociale media waarop De Koebrug actief is, c.q. vermeld wordt; ontvangen wij gegevens via de daarvoor gebruikte website en kunnen wij deze informatie gebruiken om met u in contact te treden over uw beoordeling. 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (verbetering diensten en klachtenbeleid) om deze gegevens te verwerken. Door contactverzoeken of het achterlaten van uw gegevens via de contactformulier(en), website(s) etc. verleent u ons toestemming om eventueel contact met u op te nemen.

 

d. Nieuwsbrief en mailingen

Indien u gebruik maakt van onze diensten kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrieven (De gegevens worden nog verzameld, maar nieuwsbrieven worden op dit moment niet verzonden). Via onze nieuwsbrieven houden wij u door middel van e-mails op de hoogte van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen. Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw titel, naam, geboortedatum en e-mailadres zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld. Bij het inschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief verleent u toestemming om deze gegevens te verwerken.

e. Marketing

Om eventueel aanbiedingen te kunnen doen in het verlengde van onze dienstverlening en die u interesseren verzamelen wij informatie over personen indien u onze website bezoekt, zoals demografische gegevens. Dit doen wij door middel van het plaatsen van cookies. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites. Wij verwijzen naar de informatie over verzameling van gegevens door middel van cookies onder hoofdstuk 6 in de Privacyverklaring.

 

f. Sociale media

De Koebrug is op sociale media op Facebook te vinden. De Koebrug gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, verleent u toestemming voor het plaatsen van cookies en wordt informatie (naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum, profiel) met ons gedeeld.

 

g. Zwarte lijst en wanbetalers

De Koebrug hanteert een zwarte lijst om overlast en criminaliteit in haar restaurant tegen te gaan. De gegevens van wanbetalers worden eveneens verzameld.  De Koebrug heeft een gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking.

Op basis van dit beleid kan De Koebrug in zeer uitzonderlijke gevallen besluiten om een gast de toegang tot haar restaurant of andere diensten te weigeren, of voorwaarden aan betalingsmethoden te stellen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude, veroorzaken van overlast, overtreding van huisregels, het toebrengen van schade aan eigendommen van andere gasten of medewerkers van De Koebrug, het toebrengen van letsel aan andere gasten en/of medewerkers van De Koebrug of ander onbehoorlijk gedrag.

De Koebrug hanteert een strikt en zorgvuldig beleid rond de gegevensverwerking en de gegevensbeveiliging van de zwarte lijst en de lijst van wanbetalers. De normale privacyrechten van een betrokkene zijn hierop onverkort van toepassing. (verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van de Privacyverklaring).

 

4. Delen van uw gegevens met derde partijen

 

4.1 Doorgifte van uw persoonsgegevens

 

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en om aan het verwachte niveau van gastvrijheid en service te kunnen voldoen, kunnen we uw persoonlijke informatie delen binnen De Koebrug, met onze dienstverleners en andere derden. Wij dragen er zorg voor dat het delen van gegevens alleen plaatsvindt indien de derde de gegevens verwerkt op basis van onze instructies, voldoende passende (beveiligings)maatregelen neemt en ons garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) ontvangers aan.

    a.    De Koebrug: Bedrijven die behoren tot of gelieerd zijn aan De Koebrug, allemaal actief zijn in de restaurantsector en die uw gegevens nodig hebben om de gekozen services correct te kunnen verstrekken. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correcte services aan u te kunnen verstrekken.

    b.    Evenementorganisaties/bedrijven: als u De Koebrug bezoekt als onderdeel van een groepsevenement of meeting, kan informatie, verzameld voor de planning van het evenement of de meeting, worden gedeeld met de organisators en, indien van toepassing, met de gasten die de meeting of het evenement organiseren of eraan deelnemen.

    c.    Dienstverleners: we zijn afhankelijk van derden als IT-dienstverleners, software-onderhoudspartijen om namens ons diensten en producten te leveren en kunnen uw persoonlijke informatie met hen delen als dat passend is. We kunnen ook dienstverleners gebruiken om nieuws te communiceren en promotie- en transactiemateriaal aan u te verschaffen namens ons, waaronder gepersonaliseerde online reclame in naleving met uw voorkeuren en toepasselijke wetgeving.

    d.    Overig: bovendien kan De Koebrug persoonlijke informatie delen om:

- geldende wet- en regelgeving na te leven;

- te reageren op overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen;

- geldende wettelijke procedures na te leven;

- de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van De Koebrug, gasten of medewerkers te borgen;

- te reageren op een noodgeval.

 

4.2 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

De Koebrug kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EU worden verwerkt, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

4.3 Doorgifte persoonsgegevens aan andere organisaties

 

    •        Ontvangst van persoonsgegevens (bronnen)

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en aan het verwachte niveau van gastvrijheid en service te kunnen voldoen, ontvangen wij soms gegevens van andere organisaties. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) bronnen aan:

 

    a.    Bedrijven die samenwerken met De Koebrug:

    1.    Accountant De Boer Financieel en Fiscaal (: https://deboerff.nl/index.php/privacyverklaring)

    2.    Hotel De Vrouwe van Stavoren
   3.    Travel 4 Reasons

en de daaraan gelieerde partijen kunnen uw gegevens delen met het restaurant om de gekozen services correct te kunnen uitvoeren. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correct services aan u te kunnen verstrekken.

    b.    Boekings organisaties: De Koebrug is via diverse websites en apps te boeken. Het betreffen de websites van De Koebrug (dekoebrug.nl en whiskybar.nl), of van derde-organisaties, zoals Bookdinners.nl e.a. 

Indien u via een website of app boekt, worden uw gegevens en overige informatie aan De Koebrug doorgegeven.

    c.    Werkgever/opdrachtgever: indien u zakelijk in ons restaurant verblijft, kan het zijn dat uw werkgever of opdrachtgever gegevens van u aan ons heeft verstrekt.

    d.    Evenementorganisaties: als u De Koebrug bezoekt als onderdeel van een groepsevenement of meeting, kan informatie, verzameld voor de planning van het evenement of de meeting, worden aangeleverd door de organisators en, indien van toepassing, de gasten die de meeting of het evenement organiseren of eraan deelnemen.

    e.    Sociale media: Indien u ervoor kiest om zich via Facebook aan te melden, ontvangt De Koebrug van Facebook (aanvullend op uw accountgegevens) uw naam, profielfoto en e-mailadres.

 

    5.    Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke verplichting is om uw persoonsgegevens langer te bewaren of als u ons toestemming heeft gegeven om gegevens langer te bewaren. In dit laatste geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wetgeving ons dat verbiedt.

 

    6.    Cookies

De Koebrug maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

 

Typen cookies

We maken onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële cookies. Essentiële cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. De overige niet-essentiële cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het plaatsen van niet-essentiële cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-essentiële cookies:

 

    a.       met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door                

              websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

    •        het IP-adres, welke wordt gemaskeerd conform de richtlijnen van de privacywet- en regelgeving;

    •        technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;

    •        vanaf welke pagina u op de website bent gekomen;

    •        welke pagina's u op onze website bezoekt.

 

    b.        Social: cookies waarmee de inhoud van websites van De Koebrug op sociale media kan worden gedeeld, zoals Facebook, Google +

               Linkedin en Youtube. Wij hebben geen invloed op de cookies die Social Media plaatsen en de data die zij verzamelen.

 

    c.        Overig: cookies die niet van toepassing zijn op de bovenstaande categorieën, zoals cookies die helpen bij het optimaliseren van de

               gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies onthouden o.a. voorkeuren en interesses.

 

 

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen, wissen en beheren door uw browserinstellingen te wijzigen. In deze link wordt uitgelegd hoe u cookies kunt uitschakelen, wissen en beheren.  

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

 

Gebruikte cookies door derden

De Koebrug maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde derden partijen. Deze partijen kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw device opslaan. De Koebrug gebruikt ten tijde van deze versie van de Privacyverklaring:

    •    Bookdinners

    •    WIX

    •    Cookiebar

    •    Login

    •    Facebook

    •    Google Analytics

    •    Betaalkaartverwerking verschillende banken

    •    Creditcardverwerking verschillende banken

 

Google Analytics

De Koebrug maakt gebruik van Google Analytics. Google heeft toegang tot de gegevens en deze kunnen worden geanalyseerd om een beter beeld van het online gedrag en de online trends te krijgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de producten en services van Google te verbeteren. 

 

    7.    Beveiliging en maatregelen

Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. Toegang tot gegevens door medewerkers van De Koebrug geschiedt op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

 

    8.    Aansprakelijkheid

Gelet op het hiervoor onder punt 7 vermelde kan De Koebrug niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot persoonsgegevens die niet aan De Koebrug kan worden toegerekend. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of waarnaar wij op onze website(s) of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om kennis te nemen van de privacyverklaringen van deze derde partijen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert De Koebrug geen aansprakelijkheid en bestaat er geen recht op schadevergoeding, nakoming of enige andere aanspraak jegens De Koebrug.

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. De Koebrug kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

    

   9.    Uw rechten

Als gast van De Koebrug of bezoeker van onze website kunt u een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 

    a.    Recht op inzage

U hebt het recht om aan De Koebrug te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij gegevens van u verwerken, heeft u het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

    b.    Recht op correctie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.

    c.    Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de volgende gevallen:

    •    indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;

    •    indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;

    •    indien de persoonsgegevens door ons onrechtmatig worden verwerkt;

    •    indien wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen;

    •    indien wij uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten hebben verzameld.

    d.    Recht op beperking

Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we uw verzoek in behandeling hebben. U kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

    e.    Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

    f.    Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

 

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres van De Koebrug. Uw verzoek dient aan de wettelijke eisen te voldoen. Wij kunnen verlangen dat u zich identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. De Koebrug zal u binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Houd er rekening mee dat De Koebrug onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

 

Klachten

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u deze zenden aan het hiervoor vermelde adres of e-mailadres. Desgewenst kunt u ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

    10.    Contact en identificatie

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met De Koebrug. Deze contactgegevens treft u aan op de Privacyverklaring. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren.

 

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:

 

Schots Restaurant & Whiskybar

 

Stadsboerderij  De Koebrug

Schans 31, 8715 JR, Stavoren 

T.  +31 (0)514-681875

E. info@dekoebrug.nl

 

    11.    Wijziging van de Privacyverklaring

De Koebrug kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de website worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacy beleid van De Koebrug. De Koebrug raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

    12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Leeuwarden.

 

 

Versie mei 2023

De Koebrug

bottom of page